.:.โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผอ.ธงชัย กรินรักษ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกคน ร่วมทำบุญตั้งโรงทาน นำลูกๆ นักเรียนมาแสดงโปงลางและร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดสระปทุม บ้านโนนหนองบัว