.:.โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560.:.
โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาส สตมวาร (100 วัน)