.:.กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด.:.
สำนักงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 คำไหลดอนใหญ่ ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2560 ณ วัดแก้วรังษี บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารสถาานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาวบ้านร่วมทำบุญในครั้งนี้