.:.การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา .:.
การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 คำไหลดอนใหญ่ พร้อมทั้งจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูปิยะวุฒิ จันทร์อบ ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท โขงเจียมริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560