.:.โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข.:.
นายศรีมูล ช่วยสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 และจัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นของแม่ที่มีต่อลูก (รัฐประชา สาลี เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)