.:.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก.:.
นายอดุลย์ เศษสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมจามจุรี โดยมีผู้ปกครองนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมวันสำคัญนี้อย่างมากมาย มีการประกวดแม่ดีเด่น ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลงและทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้มอบพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับผู้ปกครองทุกคนที่มาในงาน เพื่อนำกลับไปปลููกที่บ้านต่อไป นายอุุทัย พละศักดิ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว